تبلیغات
تلألو - وقتی مردم لندن گول خوردند!
تلألو
تلویزیون،سینما و كمی عشق

 

مردم لندن با دیدن کاروان عروسی نوه ملکه انگلیس در خیابان ها، در حالیکه هنوز مراسم

عروسی برگزار نشده ، شوکه شدند! اما در واقع چند نفر که خود را شبیه ملکه، نوه و

عروس او کرده و لباس های سلطنتی پوشیده بودند، دست به این ابتکار زدند!

 

چند نفر که خود را شبیه ملکه، نوه و عروس او کرده و لباس های سلطنتی پوشیده بودند، دست به این ابتکار زدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 فروردین 1390 توسط هادی داداشی