تبلیغات
تلألو - سرگرمی
تلألو
تلویزیون،سینما و كمی عشق

  

درباره متولدین مرداد، از این كارها اجتناب كنید!

 

 

 

 

یك مطلب جالب خوندم درباره كارهایی كه متولدین هر ماه رو شاكی می كنه.

 

به افتخار متولدین مرداد(ماه غرور،جذابیت و تعصب)،بخش مربوط به این ماه رو

 

گذاشتم تا هم ماهیهای عزیز لذتشو ببرند !

 

زن متولد مرداد


 

1-از لباسهای او،دوستانش،شخصیتش یا خانه اش انتقاد

نكنید.2-از بحثهای مذهبی و سئوالهای مربوط به

خانواده اش خودداری كنید.3-سعی نكنید بر او مسلط

شوید.مواظب باشید كه عقاید خود،دوستان

خود،ورزشهای مورد علاقه خود و ترجیحات خود را در

مورد موضوعات مختلف,به او تحمیل نكنید.4-با او دعوا

و غرغر نكنید.از آنجا كه از طفره رفتن عصبانی می

شود،همیشه با او صادق و راستگو باشید.

 

مرد متولد مرداد


 

1-سیگار نكشید،آدامس نجوید و در سایر عادات

شخصی خود افراط نكنید(اگر حس می كنید كه از این

كارها خشمگین می شود).او در این موارد احساس

خودش راروراست به شما خواهد گفت.2-از پرگویی در

مورد خود،شغل،دوستانتان و بخصوص مردانی كه

می شناسید خودداری كنید.او دوست دارد خودش در

مركز صحنه باشد.3-به طور آشكار از مردها دلربایی

نكنید و هرگز سعی نكنید حسادت او را عمدا تحریك

كنید.4-سلطه جویی او را بپذیرید و او را وادار نكنید به

مكانهایی برود یا كارهایی بكند كه هیچ اهمیتی به آنها

نمی دهد.5-او از اینكه در حضور جمع مورد بحث واقع

 و یا از او انتقاد شود، خوشش نمی آید.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 اسفند 1388 توسط هادی داداشی