تبلیغات
تلألو - فکر بکر
تلألو
تلویزیون،سینما و كمی عشق
 
هنــر بســـته بنــدی خلاقــانه

نوشیدنی انرژی‌زا
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56507_420.jpg
بسته بندی قرص
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56508_160.jpg
تی شرت
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56509_584.jpg
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56510_943.jpg
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56511_748.jpg


دستمال کاغذی
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56513_440.jpg
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56514_292.jpg
چای کیسه‌ای
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56515_979.jpg
کبریت
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/56516_154.jpg
کلوچه ژاپنی
بسته بندی نان
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57398_325.jpg
 
جعبه پیتزا
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57400_455.jpg
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57401_627.jpg
 
لیوان نوشابه
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57402_381.jpg
 
شیشه نوشیدنی اریگامی
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57403_908.jpg
 
چای سبز
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57404_975.jpg

 
پنیر پارمزن
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57405_883.jpg
 
ساعت ضد آب
 
بسته بندی سی‌دی
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57407_354.jpg
 
سنجاق سر
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57408_157.jpg
 
شیشه مربا
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57409_545.jpg
 
حوله
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57410_145.jpg
 
دستمال کاغذی
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57411_214.jpg
 
بسته بندی نان
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57412_803.jpg
 
قلموی نقاشی
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57413_258.jpg
 
پاکت خرید
http://mj7.persianfun.info/img/92/7/Packaging/57417_307.jpg
 نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 مهر 1392 توسط هادی داداشی