تبلیغات
تلألو - ایام دور
تلألو
تلویزیون،سینما، فرهنگ و كمی عشق

چه رازی در گذشته هست که هر چه در آن عمیق می شوی بهت تو را بیشتر می کند...http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Tunnel7/13.jpg


میدان کاخ (فلسطین) / دهه 40  


 
http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Tunnel7/15.jpg

میدان فردوسی / دهه 30

 
http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Tunnel7/16.jpg


جاده قدیم شمیران (خیابان شریعتی فعلی) / دوره رضا شاه

 
http://mj6.persianfun.info/img/92/6/Tunnel7/02.jpg


پیچ شمیران / زمستان 1345
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1392 توسط هادی اعتمادی مجد