تبلیغات
تلألو - موجودات عجیبی که با زلزله و سونامی در ژاپن کشف شدند !
تلألو
تلویزیون،سینما و كمی عشق

 

 

« و یا (اعمال آنها) مانند تاریکیهای دریای ژرف می ماند که در آن موج روی موج

و بالای موج ابر پوشانده است. تاریکیهائی که برخی روی برخی دیگر سوارند.اگر

آدم دست خود دربیاورد نزدیک است آنرا نبیند. وآنکه خدا برای وی نوری قرار

نداده نوری ندارد».

 

 

موجودات تازه ای که پس از سونامی و زلزله ژاپن از دریا بدست آمده است. معمولا برای مطالعه

این موجودات بایستی به ته اقیانوس ها رفت و در آنجا از این موجودات که با روند جهان شکل

می گیرند اطلاعاتی بدست آورد ولی با حرکت شدید آب اینها به ساحل رسیده اند.

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527494626.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527492478.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493889.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527491583.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527492727.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493651.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527494139.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527491538.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527491953.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493814.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527492868.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527494345.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493731.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527491036.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527494656.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493649.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527493807.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527492997.jpg

http://files.tabnak.com/pics/201105/201105210527494430.jpg
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1390 توسط هادی داداشی